Człowiek obok mnie – IX edycja konkursu fotograficznego

Zapraszamy do udziału w Konkursie Fotograficznym Ogólnopolskiego Przeglądu Fotografii Współczesnej „Człowiek obok mnie”!

IX edycja konkursu trwa od 16 czerwca do 20 września 2016 roku (data rozstrzygnięcia konkursu).
Wydarzenie organizowane jest przez Białostocki Ośrodek Kultury od 2000 roku, w systemie biennale. Konkurs kierowany jest do pełnoletnich osób fizycznych i ma charakter otwarty. Zdjęcia ocenia jury złożone z profesjonalistów fotografików i znawców sztuki fotograficznej.

Na zdjęcia konkursowe wysłane drogą pocztową czekamy do 9 września (decyduje data doręczenia przesyłki do naszej siedziby) pod adresem:

Białostocki Ośrodek Kultury
Dział Organizacji i Promocji Imprez
ul. Legionowa 5
15-281 Białystok
z dopiskiem Konkurs „Człowiek obok mnie”

lub dostarczone osobiście pod wyżej wymieniony adres, w godz. 8:00 – 16:00, pokój nr 6 lub 7.

W związku z licznymi zapytaniami uczestników konkursu w przedmiocie interpretacji postanowienie §2 ust.5 Regulaminu Konkursu Fotograficznego Ogólnopolskiego Przeglądu Fotografii współczesnej „Człowiek obok mnie” – IX edycja konkursowa tj. czy tryptyk lub dyptyk należy traktować jako jedną pracę, wprowadza się zmianę do ww. regulaminu w celu jego uszczegółowienia polegającą na nadaniu nowego brzmienia §2 ust.5 tj.:

„5. Zgłoszenie każdego z uczestników może zawierać do 5 prac. Za jedną pracę uważa się także dyptyk lub tryptyk.”

Pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają bez zmian. Jednocześnie w związku z ww. zmianą wprowadza się tekst jednolity Regulaminu w brzmieniu następującym:

Regulamin-i-karta-uczestnictwa

NAGRODY

Laureatom Konkursu – autorom nagrodzonych zdjęć – zostaną przyznane nagrody pieniężne o ogólnej sumie 7.500 zł brutto. Jury zastrzega sobie podział tej kwoty. Będą to nagrody:
a) nagroda GRAND PRIX w kwocie 3.000 zł brutto
b) II nagroda w kwocie 2.000 zł brutto
c) III nagroda w kwocie 1.500 zł brutto
d) wyróżnienie specjalne w kwocie 1.000 zł brutto.

Konkurs odbywa się pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku

herb honorowy patronat jpg

Polecamy stronę Oficjalnego Portalu Miasta: www.bialystok.pl

Zdjęcie w wydarzeniu: Tomasz Okoniewski, laureat I nagrody VIII edycji konkursu


BOK Białostocki Ośrodek Kultury