Fundusz Współpracy

Białostocki Ośrodek Kultury zaprasza organizacje pozarządowe, stypendystów, twórców i animatorów kultury oraz grupy nieformalne do współdziałania w ramach Funduszu Współpracy.

Jeśli organizujesz wydarzenie artystyczne/kulturalne i szukasz odpowiedniej przestrzeni, warunków technicznych oraz wsparcia specjalistów – zgłoś się do nas. Opisz swoje zadanie, zaproponuj termin realizacji i wskaż potrzebne zasoby BOK. Ofertę prześlij do 31 marca na adres a.gawelko@bok.bialystok.pl.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ BIAŁOSTOCKIEGO OŚRODKA KULTURY :

organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej w zakresie upowszechniania kultury; popularyzowanie postaci i dzieła Ludwika Zamenhofa, a także upowszechnianie dorobku kulturowego i historycznego związanego z wielokulturowością miasta, idei tolerancji oraz budowanie płaszczyzny dialogu kulturowego.

Zapraszamy do zapoznania się z zasobami BOK oraz naszymi zasadami.

 

Dokumenty do pobrania:

Zasoby BOK
Regulamin korzystania z pomieszczeń Białostockiego Ośrodka Kultury w ramach Programu Funduszu Współpracy
Przewodnik

 

Więcej o Funduszu znajdziesz tutaj.

 

Odpowiedzi na pytania udzieli Anna Gawełko:
a.gawelko@bok.bialystok.pl tel. 85 746 13 14