Edukacja filmowa

Projekt edukacji poprzez filmy kierujemy do szkół na wszystkich poziomach kształcenia

Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej

NHEF to comiesięczne projekcje kinowe dla uczniów, realizowane w ramach cykli tematycznych dostosowanych do etapów kształcenia od edukacji wczesnoszkolnej po szkoły ponadpodstawowe. Program edukacji filmowej powiązany jest z podstawą programową i realizowany jest przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Katalog filmów: Katalog NHEF 2022-2023

Zapisy: http://panel.nhef.pl/zgloszenie/ 

Seanse stacjonarne i online mogą funkcjonować jednocześnie – nie trzeba się deklarować na jedną opcję. To, która opcja będzie w jakim przypadku, będzie zależało wyłącznie od ustaleń związanych z sytuacją pandemii

Ostatnie komentarze

BOK Białostocki Ośrodek Kultury