Di Galitzyaner Klezmorim

Di Galitzyaner Klezmorim

koncert klezmerski z cyklu Tarasowo-Koncertowo

 

Zespół w swej twórczości nawiązuje do tradycji muzyki klezmerskiej. Nadając jej całkowicie osobisty charakter, stara się w sobie tylko właściwy sposób wydobyć i podkreślić to, co zdaniem twórców najistotniejsze. Poetycka, melancholijna melodyka przeplata się z żarliwą, ekstatyczną żywiołowością tworząc przestrzeń wypełnioną szeroką gamą barw i emocji. Klasyczne, akademickie wykształcenie także nie pozostaje tutaj bez znaczenia. Wirtuozeria, dbałość o dźwięk i szczegół w połączeniu z dużą wrażliwością muzyczną, nadają utworom estetycznie wysublimowaną postać. Oprócz utworów bazujących na oryginalnych melodiach klezmerskich, coraz więcej jest w repertuarze Di Galitzyaner Klezmorim kompozycji własnych.

Do najważniejszych osiągnięć zespołu należy zaliczyć:
Reprezentację Polski na koncercie pt. “Magia jednego wieczoru” w Luksemburgu, w ramach obchodów I rocznicy rozszerzenia Unii Europejskiej (każdy nowo przyjęty kraj reprezentowały tylko trzy zespoły)
Koncert z okazji Dnia Polski na Wystawie Światowej EXPO 2000 w Hanowerze
Pierwszą nagrodę w I Ogólnopolskim Konkursie Chopinowskim na wszystkie instrumenty z wyjątkiem fortepianu – “Chopin Open”
W obecnym składzie zespół występuje od 1998 roku a współtworzą go:

Mariola Śpiewak
studia na Akademii Muzycznej w Krakowie ukończyła z wyróżnieniem, w roku 2000, w klasie prof. Andrzeja Godka. Niemal od samego początku studiów rozwijała swe zainteresowania muzyką klezmerską, współpracując z jednym z zespołów klezmerskich, działającym na krakowskim Kazimierzu. W roku 1996, wspólnie z mężem Grzegorzem, założyła własny zespół Di Galitzyaner Klezmorim i jest współautorką aranżacji większości utworów składających się na repertuar tria. Owocem fascynacji tą muzyką jest także jej praca magisterska pt. “Muzyka klezmerska częścią historycznego dorobku żydowskiej tradycji muzycznej” (Kraków 2000).

Grzegorz Śpiewak
studia na Akademii Muzycznej w Krakowie ukończył w roku 1999, w klasie akordeonu ad. Janusza Patera. Brał udział w konkursach, zarówno jako solista jak i kameralista (m. in. III miejsce w Makroregionalnych Przesłuchaniach uczniów klas akordeonu Szkół Muzycznych II stopnia, Rzeszów 1989; II miejsce w Przeglądzie Zespołów Kameralnych, Suwałki 1993). Od kilku lat jego działalność artystyczna koncentruje się głównie na muzyce klezmerskiej. Doświadczenie w tej dziedzinie zdobywał grając w jednym z zespołów klezmerskich, działającym na krakowskim Kazimierzu. Jako współzałożyciel zespołu Di Galitzyaner Klezmorim jest wraz z żoną Mariolą autorem większości aranżacji składających się na repertuar tria. Od roku 1998 prowadzi działalność pedagogiczną, jako nauczyciel akordeonu w Zespole Szkół Muzycznych im. M. Karłowicza, w Krakowie.

Rafał Seweryniak
studia na Akademii Muzycznej w Krakowie ukończył w roku 1998, w klasie kontrabasu ad. Marka Kalinowskiego. W tym samym roku dołączył do zespołu Di Galitzyaner Klezmorim. Oprócz muzyki klezmerskiej istotną część jego działalności artystycznej stanowi muzyka barokowa. Wyrazem zainteresowań dawnymi praktykami wykonawczymi jest specjalizacja w grze na kontrabasie barokowym oraz violone, jak również praca magisterska pt. “Zarys historii kontrabasu na tle dziejów rodzin viol da gamba oraz da braccio. Próba polemiki z wybranymi tezami Tadeusza Pelczara zawartymi w Jego książce pt. Kontrabas od A do Z” (Kraków 1998). Uczestniczył w kursach interpretacji muzyki dawnej, prowadzonych przez członków Orkiestry XVIII wieku oraz Letniej Akademii Muzyki Dawnej w Wilanowie. Działał w krakowskich zespołach muzyki dawnej Collegium Cracoviense oraz In Concerto. Współpracował także z zespołami Capella di Ospedale della Pieta, Consortium Sedinum, Gaudium musicandi oraz Il Tempo.

www.klezmorim.pl

Galeria

zesp28-vb_www Lato w Miescie plakat

Video


BOK Białostocki Ośrodek Kultury