Festiwal Wschód Kultury/Inny Wymiar

Zapraszamy na 9. Festiwal Wschód Kultury/Inny Wymiar!

19-22 sierpnia 2021
Białystok
wstęp na wszystkie festiwalowe wydarzenia jest bezpłatny, na niektóre obowiązuje rejestracja online:
WIĘCEJ

 

Festiwal Wschód Kultury / Inny Wymiar odbędzie się w Białymstoku od 19 do 22 sierpnia 2021 i będzie to już jego 9. edycja!

Inny Wymiar istnieje od 2007 roku, sześć lat później pojawił się w nowej odsłonie, w ramach projektu łączącego we współpracy kulturalnej trzy miasta wschodniej Polski (Białystok, Lublin i Rzeszów) z krajami Partnerstwa Wschodniego. Od początku prezentuje bogactwo wielokulturowości Podlasia, w szczególności Białegostoku. Promuje ideę dialogu i tolerancji w mieście zróżnicowanym kulturowo, gdzie od wieków współegzystowali ze sobą Polacy, Rosjanie, Białorusini, Tatarzy, Ukraińcy, Litwini, Żydzi i Niemcy. Przywraca pamięć o utraconym, jednocześnie ukazując dokonania współczesne, łączy historię ze współczesnym działaniem artystycznym. Podczas festiwalu swoją twórczość prezentują zawsze artyści wywodzący się z różnych narodowości i kultur, również tych, które współtworzyły w przeszłości historię i kulturę regionu.

Program:

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie.

Wstęp na wszystkie festiwalowe wydarzenia jest bezpłatny, na niektóre obowiązuje jednak rejestracja online. Szczegółowe informacje dotyczące rejestracji można będzie wkrótce znaleźć na:
edycje.innywymiar.bialystok.pl/2021/news-item/informacje-o-wejsciowkach

 

www.innywymiar.bialystok.pl

 

Organizatorzy:
Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
Narodowe Centrum Kultury
Kultura Dostępna
Miasto Białystok
Białostocki Ośrodek Kultury

Wydarzenie objęte jest Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku

Patroni medialni:
Polskie Radio Białystok
Białystok Online
Kurier Poranny
Gazeta Współczesna
Wyborcza.pl Białystok
Radio Akadera

Sponsor:
Augustowianka

Partnerzy:
Fundacja Teatr Latarnia
Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych Supernova
Górski i Kaufman Bros & Sista
Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej Widok
Centrum Trzech Kultur w Suchowoli
“Earth Heart” Przedsiębiorstwo Społeczne
Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie Filia w Białymstoku
Podlaskie Stowarzyszenie Tańca
Fundacja Polskiej Sztuki Nowoczesnej
Stepan Rudik
Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014–2020
Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku
Instytut Studiów Kulturowych Uniwersytetu w Białymstoku
Uniwersyteckie Centrum Kultury

Festiwal zrealizowano ze środków MKDNiS i budżetu Miasta Białegostoku w ramach projektu Wschód Kultury koordynowanego przez Narodowe Centrum Kultury.

 


BOK Białostocki Ośrodek Kultury