ZMIANA TERMINU! Jakie jest Twoje ID?

Serdecznie przepraszamy ale decyzją głównego organizatora z Warszawy warsztaty zostają przełożone na jesień.

Czy mamy w Europie zestaw wartości podzielany przez wszystkich? Jeśli tak, czy wszyscy interpretujemy je tak samo? Czy Unia Europejska jest wspólnotą opartą na wartościach?

Incjatorem projektu w Polsce jest Fundacja Evens. Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej i Białostocki Ośrodek Kultury to partnerzy warsztatów w Polsce. W ramach spotkania odbędzie sie prezentacja projektu NHEF oraz projekcja filmu I am Europe.

W pierwszej części warsztatu uczestnicy przyjrzą się swoim własnym pomysłom dotyczącym wartości. Jakie wartości uczestnicy uważają za istotne dla społeczeństwa, w którym można żyć?

Druga część warsztatu dokonuje porównania pomysłów uczestników z wartościami przedstawionymi w filmie I am Europe, uzupełnionych poglądami pozostałych uczestników warsztatu.

Trzecia część stanowi bliższe przyjrzenie się kontekstowi europejskiemu: jak Unia Europejska przekłada te wartości na konkretne działania? Czy to wystarczy? Uczestnicy będą omawiać życiowe przykłady tego, jak UE interpretuje te wartości oraz – tam, gdzie jest to potrzebne – formułuje swoje rekomendacje. Na zakończenie warsztatu wartości zostaną umieszczone w kontekście uniwersalnym.

Warsztat nie zawiera odpowiedzi na poruszane zagadnienia. Pobudza on uczestników do refleksji nad wartościami europejskimi w oparciu o konkretne przykłady, sytuacje i własne doświadczenia. Warsztat oferowany jest nieodpłatnie dla wszystkich tych, którzy pragną zgłębić temat „wartości europejskich”.

Film, podręcznik dla prowadzących oraz prezentacje są oferowane nieodpłatnie wszystkim pragnącym zgłębić temat „wartości europejskich”. Wszystkie prawa autorskie stanowią własność Fundacji Evens oraz Ryckevelde vzw.

Cele samego warsztatu są następujące:

  • Uczestnicy identyfikują wyznawane przez siebie wartości
  • Uczestnicy umieszczają własne wartości w perspektywie europejskiej i uniwersalnej
  • Uczestnicy dokonują refleksji nad Unią Europejską
  • Uczestnicy rozwijają umiejętności demokratyczne: wyrażania własnych opinii, słuchania opinii innych oraz osiągania kompromisu
  • Wzmocnienie poczucia przynależności do Europy

Projekt będzie realizowany w 15 miastach w Polsce, w ramach projektu Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej – od kwietnia do października 2014 roku.

Nauczyciele otrzymają specjalne zaświadczenia ukończenia warsztatów. Będą też mogli wykorzystać film w szkole na lekcjach podczas swojej pracy z uczniami. Warsztaty Jakie jest Twoje ID? to projekt międzynarodowy. Wierzymy, że stanowi dobrą formę dokształcania zawodowego dla nauczycieli.

kontakt w celu zgłoszenia: dkf@bok.bialystok.pl

Warsztaty są bezpłatne, jednak z powodu ograniczonej liczby miejsc prowadzimy na nie zapisy. Decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie mailem informacji o swojej obecności (imię, nazwisko, nazwa szkoły, data i miejsce warsztatu) do koordynatora w swoim mieście.

Więcej o Fundacji Evens www.evensfoundation.be/pl.

Video

Brak komentarzy

Bądź pierwszy i rozpocznij dyskusję.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


BOK Białostocki Ośrodek Kultury