Kraina Czarnej Hańczy

Zapraszamy na wystawę fotografii:

Piotr Malczewski: Kraina Czarnej Hańczy

4 lipca – 16 sierpnia 2020, od wtorku do niedzieli w godz. 15:00-20:00
foyer Forum, ul. Legionowa 5
wstęp bezpłatny, zwiedzanie po wcześniejszym umówieniu: tel. 85 746 13 20 lub kasa.forum@bok.bialystok.pl
Wytyczne dla wystaw, zwiedzania, galerii Białostockiego Ośrodka Kultury

oświadczenie uczestnika wystawy

 

Autor o swoich pracach:
Fotografie, które prezentuję powstawały głównie w Krainie Czarnej Hańczy i w okolicy jeziora Wigry w różnych porach roku. Jest to niewielki wybór prac z ostatnich kilkunastu lat (zarówno skany ze slajdów, jak i fot. cyfrowa), wykonanych z lądu, wody i z lotu ptaka. Istotnym elementem przy wyborze większości kadrów było światło, a przy niektórych – wartość dokumentalna, jak na przykład Buda Ruska, Maćkowa Ruda, Augustów. Jednocześnie, fotografie te są zapisem czasu i „światów”, które odeszły. Oprócz ulotności światła, mgły czy śniegu zmienia się rzeka, architektura, odszedł mój przyjaciel Andrzej Strumiłło…

Świat wokół, szczególnie tu, gdzie żyję, na Suwalszczyźnie czy w okolicach Augustowa, Sejn, na Podlasiu jest fascynujący, wystarczy tylko nie zamykać oczu.

Cenię sobie „fotograficzny fragment” wiersza Williama Blake`a:

Zobaczyć świat w ziarenku piasku
Niebiosa w jednym kwiecie lasu
W ściśniętej dłoni zamknąć bezmiar
W godzinie – nieskończoność czasu.

Piotr Malczewski
Fotograf, podróżnik, autor albumów fotograficznych, przewodnik. Studiował na ASP w Poznaniu.

Dzieciństwo i młodość spędził w Augustowie, Olecku, Suwałkach i na włóczęgach po Suwalszczyźnie i północno-wschodniej Polsce. Duch wędrowca, poszukiwacza prowadzi go w „ukryte” rejony świata, głównie na wschód i północ. Stąd podróże na Ukrainę, do Skandynawii, Tuwy (śladami F. A. Ossendowskiego), na Spitsbergen (z saniami), do Mongolii, pieszo, konno i na żaglowozach. Ale najczęściej podróżuje nad Bajkał – na piechotę, kajakiem, z saniami. Ale ważne są dla niego również „podróże małe i duże” po północno–wschodniej Polsce. Mieszka od 1999 r. w Budzie Ruskiej nad Czarną Hańczą, w najstarszym domu we wsi (po staroobrzędowcach) znajdującym się na granicy Wigierskiego Parku Narodowego.

Od 2001 r. w swoim gospodarstwie prowadzi galerię fotografii, gdzie prezentuje wystawy fotograficzne i etnograficzne, pokazy multimedialne z opowieściami. Od 2017 r. działa Muzeum Mongolii – oddzielna stała ekspozycja ze scenografią, fotografiami i eksponatami przywiezionymi z podróży.

Współorganizator z Piotrem Brysaczem (wydawnictwo Paśny Buriat) cyklicznych festiwali w Budzie Ruskiej: Festiwal podróżniczy „Powsinóg. Podróże bliskie i dalekie”, Festiwal Literacki „Patrząc na Wschód”. Organizuje również warsztaty w Budzie Ruskiej oraz plenery i podróże w małych grupach nad Bajkał zimą.

Do tej pory ukazały się autorskie albumy fotograficzne: Rospuda (2007), Magiczny Bajkał (2008), Wigry. Kraina Wody i Nieba (2010), United States of Beta. Poles jazz the World (wraz z płytą jazzową, 2013), Kraina Czarnej Hańczy (2016), Kamedulskie Wigry (2018) oraz książka Kolej Transsyberyjska (2020).

 


BOK Białostocki Ośrodek Kultury