Nabór projektów na festiwal Wschód Kultury/Inny Wymiar 2016

Białostocki Ośrodek Kultury organizuje otwarty nabór projektów na tegoroczną, czwartą edycję festiwalu Wschód Kultury/Inny Wymiar!

Festiwal odbędzie się w terminie 2-4 września 2016 roku w Białymstoku.

Zapraszamy instytucje, organizacje pozarządowe i artystów z Białegostoku. Tematem przewodnim tegorocznej edycji całego projektu Wschód Kultury będzie Ukraina i rocznica wydarzeń na Majdanie.
Jeśli chodzi o Wschód Kultury/Inny Wymiar, to – w odróżnieniu od lat poprzednich – nie została wybrana jedna społeczność, na której skupimy szczególną uwagę. Jesteśmy otwarci na propozycje, przybliżające różne narodowości związane z historią naszego miasta.
Celem naboru jest wyłonienie propozycji obejmujących różne dyscypliny artystyczne: muzykę, sztuki wizualne, teatr, taniec, działania performatywne, inicjatywy w przestrzeni miasta etc..

Prosimy o przesyłanie projektów do 11 marca 2016 roku (termin ostateczny), na adres: inny.wymiar@bok.bialystok.pl. Wcześniejsze przysłanie propozycji jest mile widziane i daje większą szansę na dopracowanie ewentualnych szczegółów.
Zgłoszenie powinno zawierać opis koncepcji projektu, szczegóły dotyczące jego realizacji (forma, planowana lokalizacja, zespół twórców) i szczegółowy kosztorys całości zadania (z uwzględnieniem planowanych kosztów realizacji tj. nie tylko honorariów, lecz także kosztów technicznych, wynajmu, zabezpieczenia obiektu, terenu, ochrony, przejazdów, wyżywienia, noclegów etc.). Nabór ma na celu wyłonienie organizatorów wydarzeń w ramach festiwalu, a nie tylko wykonawców.

Białostocki Ośrodek Kultury, jako koordynator festiwalu Wschód Kultury/Inny Wymiar dokona wstępnego wyboru spośród przysłanych propozycji do 25 marca 2016 roku.

Wschód Kultury to projekt kulturalny integrujący środowiska artystyczne miast Polski Wschodniej (Białegostoku, Lublina i Rzeszowa) i artystów krajów Partnerstwa Wschodniego (Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy), realizowany przez Narodowe Centrum Kultury oraz trzy wspomniane miasta. Ideą projektu jest wspólne odkrywanie tego, co niepowtarzalne w każdej z kultur, a także wymiana doświadczeń artystycznych. W 2016 roku Wschód Kultury będzie realizowany po raz czwarty. Przedsięwzięcie powstało dzięki zaangażowaniu środowisk twórczych, samorządów wschodniej Polski oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


BOK Białostocki Ośrodek Kultury