AMY- specjalny pokaz dla nauczycieli

 Specjalne zaproszenie dla Nauczycieli i Dyrektorów
W ramach filmowej inauguracji nowego roku szkolnego zapraszamy na projekcję filmu

AMY

będącego historią gwiazdy muzyki Amy Winehouse
Spotkanie wraz z prelekcją oraz prezentacją, a także poczęstunkiem odbędzie się

22 września (wtorek) o godz. 15.30 w kinie Forum, w Białymstoku

Prosimy o potwierdzenie przybycia do 21 września poprzez wysłanie e-maila o tytule
„specjalne spotkanie” na adres dkf@bok.bialystok.pl
W treści e-maila prosimy o podanie danych: imię, nazwisko, przedmiot nauczania, nazwa szkoły.

 

Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej to cykle tematyczne dostosowane do każdego etapu edukacyjnego. W ramach filmowych spotkań realizujemy prelekcje z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, opracowujemy materiały dydaktyczne oraz analizy psychologiczne dla nauczycieli i rodziców.

Przy omawianiu filmów wykorzystujemy podstawę programową, aby czas spędzony w kinie pomógł Państwu w realizacji jej założeń.

Szersze informacje o tych oraz pozostałych cyklach na www.nhef.pl.

Galeria

nor_panel_nhef

Video


BOK Białostocki Ośrodek Kultury