Pomiędzy historią a wyobraźnią – historyczność Trylogii

„Pomiędzy historią a wyobraźnią – historyczność Trylogii”
Bezpłatne szkolenie dla nauczycieli i wystawa plenerowa

Serdecznie zapraszamy na jednodniowe, bezpłatne szkolenie dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych w szkołach ponadpodstawowych (język polski, historia, wiedza o kulturze), bibliotekarzy oraz innych osób zainteresowanych twórczością Henryka Sienkiewicza!

3 listopada 2016 (czwartek)
Klub Fama – Białostocki Ośrodek Kultury, ul. Legionowa 5, Białystok

W ramach obchodów Roku Sienkiewicza, Fundacja Historia i Kultura przygotowała interdyscyplinarny projekt „Pomiędzy historią a wyobraźnią – historyczność Trylogii” przy współpracy biblioteki cyfrowej Polona, Biblioteki Narodowej i Białostockiego Ośrodka Kultury oraz przy wsparciu Instytutu Książki.

Projekt polega na przeprowadzeniu działań popularyzatorskich i edukacyjnych, skierowanych nie tylko do indywidualnego odbiorcy (wystawa plenerowa z archiwalnymi ilustracjami), ale też do nauczycieli przedmiotów humanistycznych, którzy mają największy wpływ na odbiór dzieł Sienkiewicza przez współczesną młodzież. Podczas szkolenia skierowanego specjalnie do pedagogów, zamierzamy przedstawić nie tylko sylwetkę Henryka Sienkiewicza i jego dorobek, ale też pokazać historyczne realia i historyczną prawdę lub mit w jego twórczości. Kulminacja projektu, odbywającego się w kilku miastach Polski, nastąpi podczas Targów Książki Historycznej w Warszawie. Dobór tematu nie jest przypadkowy. Nawiązuje bowiem zarówno do sienkiewiczowskiego jubileuszu, jak również do uczestnictwa w targach
wydawców z Ukrainy i ukraińskiego czytelnika, co nadaje wydarzeniu wyjątkowy charakter.

Na projekt składają się:

1. Scenariusze lekcji
Nauczyciele biorący udział w szkoleniu otrzymają scenariusze zajęć edukacyjnych przeznaczonych do nauczania przedmiotów humanistycznych w szkołach ponadpodstawowych. Materiały te będą zawierały selektywny wybór cytatów z dzieł Sienkiewicza, opracowań naukowych o jego twórczości (tych negatywnych i pozytywnych) oraz opinii o zachowaniu historycznych realiów w twórczości noblisty. Ofertę będą uzupełniały materiały ilustracyjne: zdjęcia, reprodukcje malarskie i reprodukcje rysunków, odnoszących się do twórczości Sienkiewicza bądź historycznych realiów w jego dziełach.

Przykładowe tematy scenariuszy (wkrótce do pobrania na tej stronie):
– Prawda i fałsz w Trylogii – wskazanie na konkretne przykłady wzorowania się na postaciach i wydarzeniach historycznych oraz ukazanie nieprawdziwej wizji historii;
– Rzeczpospolita w czasie wojen w drugiej połowie XVII wieku;
– Z Łubniów do… Mordoru, czyli Sienkiewicz jako pre-fantasta;
– Losy Andrzeja Kmicica jako uniwersalna podróż bohatera;
– Sienkiewiczowskie kontrowersje – dlaczego Sienkiewicz budził i budzi kontrowersje?

2. Szkolenie dla nauczycieli
Szkolenie dla nauczycieli w Białymstoku odbędzie się 3 listopada 2016 roku w klubie Fama w ramach współpracy Fundacji Historia i Kultura z Białostockim Ośrodkiem Kultury. W trakcie szkolenia doświadczeni metodycy przedstawią na podstawie wybranych gotowych scenariuszy lekcji sposoby rozwijania podstawowych tematów zawartych w podstawie programowej szkół ponadpodstawowych w oparciu o dzieła Henryka Sienkiewicza oraz materiały, dzięki którym można w nowoczesnej, atrakcyjnej formie zachęcać młodzież do zainteresowania okresem historycznym opisanym w Trylogii i samą twórczością literacką polskiego noblisty.

3. Plenerowa wystawa „Pomiędzy historią a wyobraźnią”
Plenerowa wystawa, będąca integralną częścią projektu, zostanie udostępniona szerszej publiczności dzięki zaprezentowaniu jej na świeżym powietrzu przed Białostockim Ośrodkiem Kultury. Tematem wystawy – tak jak i całego projektu – jest historyczność Trylogii. Trylogia jako dzieło literackie ma charakter nieodzownie związany nie tylko z okresem historycznym, który opisuje, ale też z czasem, w którym powstawała. Chociaż Henryk Sienkiewicz zbierał materiały i posiadał poszerzoną wiedzę historyczną, nie udało mu się uniknąć stereotypów, które funkcjonowały w XIX wieku na temat potopu szwedzkiego czy najazdów tatarskich, a także uogólnień, które musi posiadać powieść. Dziewiętnastowieczni – często wybitni jak Kossak – ilustratorzy powieści noblisty również nie ustrzegli się drobnych nieścisłości. Pomimo to, a może właśnie dlatego, zarówno dzieła Sienkiewicza jak i ilustracje do nich są dzisiaj cennym źródłem wiedzy historycznej i literackiej.

Harmonogram szkolenia (3.11.2016):
– godz. 14:00-14:30 – rejestracja uczestników
– godz. 14:30 – rozpoczęcie szkolenia
– przerwa kawowa
– godz. 17:30 – podsumowanie i zakończenie szkolenia.

Udział bezpłatny, obowiązują zapisy: anna@bok.bialystok.pl, tel. 85 746 13 26 (w godz. 8:00-16:00). Prosimy o podanie imienia, nazwiska, nazwy szkoły, numeru kontaktowego. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

Uczestnikom zapewnione są:
– zaświadczenie o udziale w szkoleniu
– materiały do zajęć
– konsultacje z metodykami
– kawa, przekąski.

Dzięki szkoleniu poprowadzonemu przez doświadczonych metodyków dowiedzą się Państwo:
– jak w nowoczesny sposób uatrakcyjnić lekcje związane z Henrykiem Sienkiewiczem lub z okresem opisywanym w Trylogii (np. potop szwedzki);
– jak wykorzystywać na lekcjach nieodpłatne, dostępne w internecie materiały i gdzie ich szukać;
– jakie współczesne interpretacje wiążą się z dziełami tego pisarza.

Organizatorzy:
Fundacja Historia i Kultura
Białostocki Ośrodek Kultury

Zrealizowano ze środków Instytutu Książki w ramach obchodów Roku Sienkiewicza 2016 przygotowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


BOK Białostocki Ośrodek Kultury