Ogłoszenia

Szukamy pracownika

Dyrektor Białostockiego Ośrodka Kultury zatrudni pracownika na stanowisku: Sprzątaczka/sprzątacz (1 etat) w Białostockim Ośrodku Kultury, ul. Legionowa 5 w Białymstoku. Funkcje podstawowe wykonywane na stanowisku: wykonywanie koniecznych prac porządkowych na terenie budynku BOK, w tym w szczególności codzienne odkurzanie pomieszczeń, zmywanie podłóg, opróżnianie koszy na śmieci oraz nadzorowanie odbierania nieczystości przez...

Przetarg na Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej fundamentów w budynku przy ul. Warszawskiej 19 w Białymstoku-ROZSTRZYGNIĘTY

  Białostocki Ośrodek Kultury ogłasza przetarg nieograniczony na: Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej fundamentów w budynku przy ul. Warszawskiej 19 w Białymstoku Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Informacja z otwarcia ofert Rozstrzygnięcie  

Przetarg na remont tarasów w budynku Białostockiego Ośrodka Kultury oraz remont muru oporowego w budynku BOK w Białymstoku – ROZSTRZYGNIĘTY

Białostocki Ośrodek Kultury ogłasza przetarg nieograniczony na: REMONT TARASÓW W BUDYNKU BIAŁOSTOCKIEGO OŚRODKA KULTURY PRZY UL. WARSZAWSKIEJ 19 W BIAŁYMSTOKU ORAZ REMONT MURU OPOROWEGO W BUDYNKU BIAŁOSTOCKIEGO OŚRODKA KULTURY PRZY UL. WARSZAWSKIEJ 19 W BIAŁYMSTOKU TREŚĆ OGŁOSZENIA SIWZ WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT ROZSTRZYGNIĘCIE  

Przetarg na remont tarasów w budynku Białostockiego Ośrodka Kultury oraz remont muru oporowego w budynku BOK w Białymstoku – UNIEWAŻNIONY

Białostocki Ośrodek Kultury ogłasza przetarg nieograniczony na: REMONT TARASÓW W BUDYNKU BIAŁOSTOCKIEGO OŚRODKA KULTURY PRZY UL. WARSZAWSKIEJ 19 W BIAŁYMSTOKU ORAZ REMONT MURU OPOROWEGO W BUDYNKU BIAŁOSTOCKIEGO OŚRODKA KULTURY PRZY UL. WARSZAWSKIEJ 19 W BIAŁYMSTOKU TREŚĆ OGŁOSZENIA SIWZ INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT UNIEWAŻNIENIE

Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej remontu tarasów budynku BOK – ROZSTRZYGNIĘTY

Białostocki Ośrodek Kultury ogłasza przetarg nieograniczony na: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ  DOTYCZĄCEJ REMONTU TARASÓW BUDYNKU BOK PRZY UL. WARSZAWSKIEJ 19 W BIAŁYMSTOKU TREŚĆ OGŁOSZENIA SIWZ WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT ROZSTRZYGNIĘCIE

Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej remontu tarasów budynku BOK – UNIEWAŻNIONY

Białostocki Ośrodek Kultury ogłasza przetarg nieograniczony na: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ  DOTYCZĄCEJ REMONTU TARASÓW BUDYNKU BOK PRZY UL. WARSZAWSKIEJ 19 W BIAŁYMSTOKU TREŚĆ OGŁOSZENIA SIWZ INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Przetarg na remont dachu budynku BOK przy ul. Warszawskiej 19 w Białymstoku – UNIEWAŻNIONY

Białostocki Ośrodek Kultury ogłasza przetarg nieograniczony na: REMONT DACHU BUDYNKU BIAŁOSTOCKIEGO OŚRODKA KULTURY PRZY UL. WARSZAWSKIEJ 19 W BIAŁYMSTOKU TREŚĆ OGŁOSZENIA SIWZ ZMIANA TREŚCI  SIWZ UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej – ROZSTRZYGNIĘTY

Białostocki Ośrodek Kultury ogłasza przetarg nieograniczony na: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DOTYCZĄCEJ "MODERNIZACJI (PRZEBUDOWY) WIELOFUNKCYJNEJ SALI KINA FORUM MIESZCZĄCEJ SIĘ W BIAŁOSTOCKIM OŚRODKU KULTURY W BIAŁYMSTOKU PRZY UL. LEGIONOWEJ 5" WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO TREŚĆ OGŁOSZENIA SIWZ WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA WYJAŚNIENIE...

Ogłoszenie o przetargu

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Białostocki Ośrodek Kultury z siedzibą w Białymstoku - miejska instytucją kultury, wpisana do rejestru instytucji kultury pod nr 01/92, NIP: 542-030-35-72, REGON: 000281111 (dalej jako BOK), ogłasza przetarg na dzierżawę: 1.      lokalu w budynku proessaywriting.org w Białymstoku, ul. Legionowa 5 na działce o nr geod. 1811/4 o pow....

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Białostocki Ośrodek Kultury z siedzibą w Białymstoku podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Białostockiego Ośrodka Kultury w Białymstoku przy ul. Legionowej 5 w dniu 08.01.2016r. został wywieszony na okres 21 dni, tj. od dnia 08.01.2016r. do dnia 28.01.2016r., wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie...


BOK Białostocki Ośrodek Kultury