Zapisy na Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej na rok szkolny 2021/2022!

Trwają zapisy przedszkoli i szkół do kolejnej edycji Nowych Horyzontów Edukacji Filmowej. Tegoroczna edycja programu, który ma za sobą 15 lat doświadczenia, będzie dostosowana do sytuacji epidemicznej oraz obowiązujących obostrzeń sanitarnych. Mając na uwadze bezpieczeństwo nauczycielek i nauczycieli oraz uczennic i uczniów, w tym roku dostępna będzie elastyczna forma udziału w programie. W praktyce oznacza to, że szkoły będą mogły łączyć projekcje w kinach (jest ich już ponad 100 w całej Polsce) z seansami online w wygodny dla siebie sposób.

Program Edycji 2021/2022 do pobrania TUTAJ.

Najważniejsze zmiany, jakie wprowadziliśmy dla komfortu uczestników, to:

  • możliwość realizowania projektu w wersji stacjonarnej, online lub hybrydowej,
  • swoboda w zmianie formy uczestnictwa ze stacjonarnego na online (w przypadku ponownego zamknięcia kin lub decyzji o nauczaniu zdalnym),
  • ograniczenie liczby osób na seansach stacjonarnych na sali kinowej zgodnie z aktualnymi wytycznymi GIS,
  • realizacja indywidualnych seansów stacjonarnych dla jednej lub kilku klas z tej samej szkoły z wideoprelekcjami i omówieniem filmów (zapisy po kontakcie z koordynatorem).

Zachęcamy do korzystania z oferty NHEF stacjonarnie – w kinie i w przestrzeni szkolnej klasy, a także online, jako uzupełnienie lub inspiracja do zajęć. Program online to również szansa na uczestnictwo uczniów, którzy wcześniej nie mieli możliwości oglądania naszych filmów w kinie. Wierzymy, że seans filmowy to wspaniała okazja do zdobywania wiedzy i dzielenia się doświadczeniami, a rozmowy o kinie rozwijają kompetencje społeczne i emocjonalne, które są dla uczniów bezcenne.

Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej to filmy dostosowane do wszystkich poziomów edukacji: przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych. To cykle tematyczne oparte na wyjątkowych filmach, dopełnionych o prelekcje, omówienia i propozycje warsztatów plastycznych, karty pracy, scenariusze lekcji oraz analizy psychologiczne do pobrania ze strony www.nhef.pl.

Przygotowane materiały dydaktyczne stanowią pomoc dla nauczycieli w realizacji podstawy programowej poszczególnych przedmiotów. Jesteśmy przekonani, że udział w NHEF wzbogaci jednocześnie programy wychowawczo-profilaktyczne szkoły, a filmy oglądane w domu z udziałem rodziny ucznia mogą stanowić inspirujący punkt wyjścia do działań wychowawczych zarówno w szkolnej klasie, jak i w domu.

Zapraszamy do zapisów przez wypełnienie formularza: panel.nhef.pl/zgloszenie. Zapisy trwają do 5 października.


BOK Białostocki Ośrodek Kultury