“Mgła” – fotografia

“Mgła”
FOTOGRAFIA
Beata Anna Symołon

luty 2009 r. Klub FAMA, Białystok ul. Legionowa 5

Beata Anna Symołon – Studiowała teatrologię na Uniwersytecie Jagiellońskim (studia dzienne i doktoranckie) i filozofię na Papieskiej Akademii Teologicznej. Stąd pierwsze większe i mniejsze teksty naukowe poświęcone głównie krytyce teatralnej i dramatowi II połowy XIX wieku (publicystyka teatralna Stanisław Koźmiana, krytyka lwowska, nowe formy dramatu młodopolskiego, liczne publikacje z 250 – letniej historii życia teatralnego w Jej rodzinnym mieście Radomsku …). Jej zainteresowania zmierzały jednak coraz bardziej w stronę literatury i sztuki. Dzięki Krakowowi i podróżom bierze aktywny udział w życiu kulturalnym (teatr, muzyka klasyczna, wystawy fotograficzne i malarskie…). I od 1999 r. publikuje w całej Polsce teksty o zdarzeniach, które ja poruszyły, coś w niej zmieniły czy choćby zainteresowały („Aleje 3″, „Biuletyn Fotograficzny”, „Gazeta Radomszczańska”, „Gazeta Wyborcza”, „Kalejdoskop”, „Odra”, „Słowo Pomorskie”…). Współpracowała z niezależnym serwisem internetowym www.noworadomsk.pl. W 2004 r. opublikowała książkę opartą na wspomnieniach rodzin Siemiradzkich, Obrąpalskich i Kwiatkowskich pt. Dziepułć. Przeszłość jest niedokładna. W kwietniu 2007 r. została redaktorem naczelnym „Gońca Krakowskiego”, kilka miesięcy później objęła redakcję „Kuriera”. Tworzenie pisma od podstaw daje jej ogromną satysfakcję. Przygotowała też wiele tekstów do katalogów wystaw zaprzyjaźnionych ze Nią artystów i poetów.

PUBLICZNOSC1_mlga otwieramy_wystawe

Brak komentarzy

Bądź pierwszy i rozpocznij dyskusję.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


BOK Białostocki Ośrodek Kultury